Pracownia Architektoniczna
Architekt Agnieszka Popkowska


ul. Linie 27
86-070 Dąbrowa Chełmińska
+48 697 554 241
apopkowska@wp.pl

BUDOWNICTWO: MIESZKANIOWE, USŁUGOWE, HANDLOWE, MAGAZYNOWE, PRODUKCYJNE

PROJEKTY INDYWIDUALNE

ADAPTACJE

ROZBUDOWY

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

WARUNKI ZABUDOWY

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTY BUDOWLANE

WYKONAWCZE

KONCEPCJE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU INWESTYCYJNEGO


Strona w budowie...